Jaka jest metoda testowania testera rezystancji izolacji?

Tester rezystancji izolacji (zwany również inteligentnym testerem rezystancji izolacji z podwójnym wyświetlaczem) ma trzy rodzaje testów używanych do pomiaru rezystancji izolacji. Każdy test wykorzystuje własną metodę, koncentrując się na specyficznych właściwościach izolacji testowanego urządzenia. Użytkownik musi wybrać ten, który najlepiej odpowiada wymaganiom testu.
Test punktowy: ten test jest odpowiedni dla urządzeń o małych lub pomijalnych efektach pojemności, takich jak krótkie okablowanie.
Napięcie testowe jest przykładane w krótkim czasie, aż do osiągnięcia stabilnego odczytu, a napięcie testowe może być przyłożone w ustalonym okresie czasu (zwykle 60 sekund lub mniej). Zbierz odczyty na koniec testu. Jeśli chodzi o zapisy historyczne, wykresy zostaną sporządzone na podstawie zapisów historycznych z odczytów. Obserwacja trendu jest prowadzona przez pewien okres czasu, zwykle kilka lat lub miesięcy.
Ten quiz jest generalnie przeprowadzany dla quizów lub zapisów historycznych. Zmiany temperatury i wilgotności mogą wpływać na odczyty, a kompensacja jest konieczna, jeśli jest to konieczne.
 
Test wytrzymałościowy: ten test jest odpowiedni do zgadywania i prewencyjnej ochrony maszyn wirujących.
 
Wykonuj kolejne odczyty w określonym momencie (zwykle co kilka minut) i porównaj różnice w odczytach. Znakomita izolacja pokaże stały wzrost wartości rezystancji. Jeśli odczyty się zatrzymają, a odczyty nie wzrosną zgodnie z oczekiwaniami, izolacja może być słaba i wymagać uwagi. Mokre i zanieczyszczone izolatory mogą zmniejszać odczyty rezystancji, ponieważ zwiększają prąd upływu podczas testu. Dopóki nie ma znaczącej zmiany temperatury w testowanym urządzeniu, wpływ temperatury na test można zignorować.
Indeks polaryzacji (PI) i współczynnik absorpcji dielektrycznej (DAR) są zwykle używane do ilościowego określania wyników testów czasowych.
Indeks polaryzacji (PI)
 
Wskaźnik polaryzacji definiuje się jako stosunek wartości rezystancji w ciągu 10 minut do wartości oporu w ciągu 1 minuty. Zaleca się ustawienie minimalnej wartości PI dla maszyn wirujących AC i DC w temperaturach klasy B, F i H do 2,0, a minimalna wartość PI dla urządzeń klasy A powinna wynosić 2,0.
 
Uwaga: Niektóre nowe systemy izolacji szybciej reagują na testy izolacji. Zwykle zaczynają się od wyników testu w zakresie GΩ, a PI wynosi od 1 do 2. W takich przypadkach można pominąć obliczenia PI. Jeśli rezystancja izolacji jest wyższa niż 5GΩ w ciągu 1 minuty, obliczony PI może być bez znaczenia.
 
Test napięcia krokowego: ten test jest szczególnie przydatny, gdy dodatkowe napięcie urządzenia jest wyższe niż dostępne napięcie testowe generowane przez tester rezystancji izolacji.
 
Stopniowo przykładaj różne poziomy napięcia do testowanego urządzenia. Zalecany stosunek napięcia testowego to 1: 5. Czas testu dla każdego kroku jest taki sam, zwykle 60 sekund, od niskiego do wysokiego. Ten test jest zwykle stosowany przy napięciu testowym niższym niż dodatkowe napięcie urządzenia. Gwałtowne dodanie poziomów napięcia testowego może spowodować dodatkowe obciążenie izolacji i unieważnić wady, skutkując niższymi wartościami rezystancji.
 
Wybór napięcia testowego
 
Ponieważ test rezystancji izolacji obejmuje wysokie napięcie DC, konieczne jest wybranie odpowiedniego napięcia testowego, aby zapobiec nadmiernemu naprężeniu izolacji, które może powodować uszkodzenia izolacji. Napięcie testowe może również ulec zmianie zgodnie z normami międzynarodowymi.

Czas postu: Luty-06-2021
Prawa autorskie © 2021 Shenzhen Meiruike Electronic Technology Co., Ltd. Polecane produkty, Mapa strony, Cyfrowy miernik wysokiego napięcia, Miernik cyfrowy 1000v-40kv, Woltomierz, Miernik wysokiego napięcia, Miernik kalibracji wysokiego napięcia, Cyfrowy miernik wysokiego napięcia, Wszystkie produkty